INVESTEREN IN GROEN-ECONOMISCH HERSTEL.

Ben je landbouwer en wil je jouw bedrijf duurzamer maken? Bijvoorbeeld door aankoop van een elektrische shovel?
Dan kun je wellicht de subsidie Investeren in groen-economisch herstel krijgen.

Het EHF (Economisch Herstelfonds) is een Europees steunfonds voor landbouwers.
Nederland krijgt vanuit het EHF een budget van 52,4 miljoen euro.
Dit is bedoeld voor het economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na de uitbraak van het coronavirus.
De maatregelen voor het herstel moeten aansluiten bij de milieu- en klimaatafspraken van de Europese Unie.
Dit is een voorwaarde voor het gebruiken van het budget uit het fonds.
Daarom wordt er bij deze regeling gesproken over groen-economisch herstel.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-groen-economisch-herstel-landbouw/investeren